8. – 9. 1. 2020

17 – 19:30 H
Centar tehničke kulture Rijeka
Starosna dob polaznika: 2.-4. razred OŠ. Prijava obavezna!

Na ovoj edukativnoj i zabavnoj radionici polaznici će moći naučiti kako sastaviti i programirati robote LEGO Mindstorms te kroz taj proces naučiti osnove robotike, tehnike i programiranja.

Polaznici će uz mentorstvo sastaviti LEGO Mindstorms robote učeći o tehničkim karakteristikama i principima, a nakon toga će robote i programirati kako bi dobili željenu funkcionalnost. Naposljetku će robote testirati i igrati se igračkama koje su sami napravili!

Prijava obavezna!