Brickzine šareni paketić za tvoj e-mail

Brickzineov “newsletter” najbolji je način praćenja i primanja novosti iz svijeta kreativnosti i Dječje kuće. Želite li ga primati potreban nam je vaš e-mail kontakt.

* polja je obvezno ispuniti


 
 

 

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate detaljnije informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka radi upućivanja newslettera Brickzinea. Označavanjem polja kvačicom dajete privolu na obradu Vaše e-mail adrese od strane GRADSKE KNJIŽNICE RIJEKA, kao izdavača i voditelja projekta
Brickzine, radi upućivanja newslettera magazina Brickzine.

Voditelj obrade osobnih podataka:
GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA, Matije Gupca 23, Rijeka,
OIB: 53791148489
Tel: 051 211-139;
e-mail: gkri@gkri.hr
Službenik za zaštitu
osobnih podataka:
Telefon: 051 323 605,
e-mail: szop@gkri.hr

Svrha obrade osobnih podataka: Upućivanje newslettera Brickzinea.

Pravna osnova obrade osobnih podataka: osobni podaci se prikupljaju temeljem Vaše privole. Privola vrijedi do opoziva što u bilo kojem trenutku
možete ostvariti pritiskom funkcije „Odjavi se“ ili „Unsubscribe“ na newsletteru, pisanim putem na e-mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka ili na adresu GRADSKE KNJIŽNICE RIJEKA.

Privola je dobrovoljna. Ukoliko ne date ili opozovete privolu za
slanje newslettera, ne možete primati newsletter Brickzinea.

Način obrade osobnih podataka:
Vaše osobne podatke GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA će koristiti isključivo za navedenu svrhu. GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA obrađuje Vašu e-mail adresu u elektronskom obliku uz primjenu svih propisanih i prikladnih pravnih, organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka. Vaši će podaci biti obrađivani isključivo od strane ovlaštenih osoba GRADSKE KNJIŽNICE RIJEKA.

Podaci su zaštićeni minimalno sljedećim mjerama sigurnosti: back-up,antivirusni programi, antimalware programi, firewall, a pristup istima je omogućen samo ovlaštenim osobama.

Primatelji osobnih podataka: vaši osobni podaci mogu biti dostupni vanjskim suradnicima GRADSKE KNJIŽNICE RIJEKA za informatičke poslove, uz primjenu istih mjera zaštite osobnih podataka.

Razdoblje pohrane osobnih podataka: Podaci se pohranjuju u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni, odnosno dok GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA
bude upućivala newsletter ili do opoziva.

U svakom trenutku su Vam zajamčena sljedeća prava:

Pravo na povlačenje privole
Vaše je pravo u svakom trenutku povući privolu za slanje
informativnog materijala ukoliko više ne želite primati iste. Pravo na pristup osobnim podacima Vaše je pravo od a adresu GRADSKE KNJIŽNICE RIJEKA, dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje,
ograničenje obrade ili prigovor na obradu.

Pravo na ispravak
Imate pravo zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se na Vas odnose.

Pravo na brisanje
Imate pravo od GRADSKE KNJIŽNICE RIJEKA ishoditi brisanje osobnih
podataka koji se na Vas odnose pod određenim uvjetima, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom.

Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka
Imate ima pravo od GRADSKE KNJIŽNICE RIJEKA ishoditi ograničenje
obrade koje se na Vas odnose pod određenim uvjetima.

Pravo na ulaganje prigovora na obradu
Imate uvijek pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih
podataka.

Pravo na prenosivost podataka
Imate pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja
obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka,
Martićeva ulica 14,
HR – 10 000 Zagreb,
Tel. 00385 (0)1 4609-000,
Fax. 00385 (0)1 4609-099,
E-mail: azop@azop.hr,
web: www.azop.hr.

skoči Back to top gore