Obrada osobnih podataka

Molimo Vas da pažljivo pročitate detaljnije informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka radi upućivanja newslettera GRADSKE KNJIŽNICE RIJEKA.

Označavanjem polja kvačicom dajete privolu na obradu Vaše e-mail adrese od strane GRADSKE KNJIŽNICE RIJEKA radi upućivanja newslettera.

Voditelj obrade osobnih podataka

GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA,
Matije Gupca 23, Rijeka,
OIB: 53791148489
Tel: 051 211-139;
e-mail: gkri@gkri.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Telefon: 051 323 605 , email: szop@gkri.hr

Svrha obrade osobnih podataka:

Upućivanje newslettera GRADSKE KNJIŽNICE RIJEKA.

Pravna osnova obrade osobnih podataka

Osobni podaci se prikupljaju temeljem Vaše privole. Privola vrijedi do opoziva što u bilo kojem trenutku možete ostvariti pritiskom funkcije „Odjavi se“ ili „Unsubscribe“ na newsletteru, pisanim putem na e-mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka ili na adresu GRADSKE KNJIŽNICE RIJEKA.

Privola je dobrovoljna. Ukoliko ne date ili opozovete privolu za slanje newlettera, ne možete primati newsletter GRADSKE KNJIŽNICE RIJEKA.

Način obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA će koristiti isključivo za navedenu svrhu. GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA obrađuje Vašu e-mail adresu u elektronskom obliku uz primjenu svih propisanih i prikladnih pravnih, organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka. Vaši će podaci biti obrađivani isključivo od strane ovlaštenih osoba GRADSKE KNJIŽNICE RIJEKA. Podaci su zaštićeni minimalno sljedećim mjerama sigurnosti: back-up,antivirusni programi, antimalware programi, firewall, a pristup istima je omogućen samo ovlaštenim osobama.

Primatelji osobnih podataka: vaši osobni podaci mogu biti dostupni vanjskim suradnicima GRADSKE KNJIŽNICE RIJEKA za informatičke poslove, uz primjenu istih mjera zaštite osobnih podataka.

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Podaci se pohranjuju u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni, odnosno dok GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA bude upućivala newsletter ili do opoziva.

U svakom trenutku su Vam zajamčena sljedeća prava:

  • Pravo na povlačenje privole Vaše je pravo u svakom trenutku povući privolu za slanje informativnog materijala ukoliko više ne želite primati iste.
  • Pravo na pristup osobnim podacima Vaše je pravo od a adresu GRADSKE KNJIŽNICE RIJEKA, dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu.
  • Pravo na ispravak Imate pravo zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se na Vas odnose.
  • Pravo na brisanje Imate pravo od GRADSKE KNJIŽNICE RIJEKA ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose pod određenim uvjetima, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom.
  • Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka Imate ima pravo od GRADSKE KNJIŽNICE RIJEKA ishoditi ograničenje obrade koje se na Vas odnose pod određenim uvjetima.
  • Pravo na ulaganje prigovora na obradu Imate uvijek pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka
  • Pravo na prenosivost podataka Imate pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem.
  • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.
skoči Back to top gore