O inspirativnom predavaču čujemo mahom riječi hvale, posebno kada je tema motivacija učenika i nastavnika.

U ponedjeljak 18.12.2017. u 16 sati na Učiteljskom fakultetu u Rijeci održat će se predavanje dugogodišnjeg prijatelja i suradnika Instituta za Waldorfsku pedagogiju  i Osnovne waldorfske škole Godija Kellera koji će predstaviti i svoju novu knjigu Sa srcem u školi.

Popularni pedagog Godi Keller voditelj je međunarodne Škole za roditelje, neovisni predavač, učitelj i pisac. Niz je godina bio predavač na Rudolf Steiner University College u Oslu. Danas je predavač i redoviti stručni suradnik mnogih pedagoških ustanova u Europi, seminara za roditelje, a posebno je angažiran u programu pomaganja mladima koji su odustali od obrazovanja. Uz duhovit pristup svakoj temi, s posebnim osjećajem za publiku, Godi Keller u Školi za roditelje (koja se već godinama odvija u Norveškoj, Švedskoj, Mađarskoj, Islandu i Sloveniji), nastavlja svoj rad za djecu kroz edukaciju odraslih.

Sve detalje o prijavi i kotizaciji možete saznati javljanjem na mail organizatorima info@waldorf-rijeka.hr