Da će biti fora u toj Dječjoj kući vidi se već i po kreativnosti u fazi gradnje. 🙂

U suradnji Plesne grupe Flame i arhitektonskog studija Randić i suradnici d.o.o., nastao je videokoncept »Down the rabbit hole«.

Kao što je poznato Dječja kuća je projektirana kao »čarobna kutija« umetnuta u postojeću »ciglenu« zgradu bloka bivše tvornice »Rikard Benčić«, a i jedna od inspiracija arhitekta Saše Randića bila je upravo »Alisa u zemlji čudesa«.

Koreografiju za video osmislila je voditeljica hip hopa u Flameu Helena Dimitrišin, izvode je plesači Plesne grupe Flame, a sam video potpisuje Karlo Marković.