Predstavljena prva web stranica Dječje kuće!

Dječja kuća

Dostupna je i mrežna stranica Dječje kuće, jedinstvene priče u art-kvartu “Benčić”.

Stranica je dostupna na adresi djecjakuca.hr.

Dječja kuća u art-kvartu “Benčić” je centar kulture za djecu koji u svom radu integrira djelovanje Art-kina, Gradske knjižnice Rijeka, Gradskog kazališta lutaka Rijeka i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti na planu stvaranja i konzumacije kulturnih sadržaja za djecu i s djecom.

Uloga i smisao mrežne stranice je prije svega da vas na jednostavan i intuitivan način informira o ključnim događanjima i procesima u Dječjoj kući. Zato su glavna i na naslovnici najuočljivija rubrika “Vijesti kroz koje se piše o novostima, ističe pojedine zgodne detalje iz programa, razvoja, planova…

Uz “Vijesti” svakako je ključan “Program kroz kojeg je vidljivo sve na što možete kao dijete ili roditelj doći u Dječju kuću. U vrijeme epidemioloških mjera taj program je u dobroj mjeri onemogućen, ali s vremenom će postajati dinamičnijim i glavnim pokretačem živosti Dječje kuće.

Šetnjom kroz stranicu svakako možete upoznati sve ključne detalje o Dječjoj kući – malo povijesti, malo sadašnjosti, malo budućnosti, a sve uz bogat fotografski materijal.

S obzirom da je na trećem katu Dječji odjel Stribor Gradske knjižnice Rijeka odmah na naslovnici (pri dnu) je i polje kataloga koji vas vodi na katalog.gkr.hr te uz kojeg pretražujete u Striboru dostupne knjige.

Nikako ne zaboravite i pretplatiti se na primanje newslettera Dječje kuće – to je gotovo sigurno najbolji način za bivanje u potpunom toku s time što se događa, što vas čeka i što sve nudi Dječja kuća.

Napominjemo da je dobar dio vizualanog i tekstualnog materijala na web stranici sada radan jer će moći nastati tek kada Dječja kuća doista za živi puninom svoje energije.

Čitamo se na internetu, vidimo u Dječjoj!