10. 11. / 8. 12. 2019

10 H
Filodrammatica
Više informacija možete naći na https://www.prostorplus.hr/ i www.vijecemladihbencic.com

Plesni zbirkus – zabava uz ples i cirkus je manifestacija suvremenog plesa i novog cirkusa za djecu kojim želimo u Rijeku dovesti domaće i inozemne plesne predstave i predstave novog cirkusa za djecu te radionice suvremenog plesa i pokreta te novocirkuskih vještina za djecu i mlade.

Program predstava i radionica Plesnog zbirkusa, kao i njegovo ime i vizualni identitet, odabrala su i osmislila sama djeca u suradnji sa stručnim edukatorima/cama tijekom ciklusa radionica Festivalska smišljaonica. Plesni zbirkus u dogovoru s djecom organiziraju Prostor Plus i Vijeće mladih Benčić.

Informacije

Prijave i rezervacije za radionice i predstaveplesnizbirkus@gmail.com
Cijena radionica: jednodnevne radionice 50 kn, dvodnevne radionice 100 kn
Cijena ulaznice za predstave: 20 kn
Više infoFB event / www.vijecemladihbencic.com

Impressum

Organizatori: Prostor Plus i Vijeće mladih Benčić
Pokrovitelji: Ured za kulturu Grada Rijeke, Ministarstvo kulture RH, Primorsko-goranska županija, Europski socijalni fond
Podrška: SU Molekula, Platforma KLIKER

Plesni zbirkus podržava KLIKER platforma koja potiče razvoj plesa za mladu publiku.

Manifestacija Plesni zbirkus rezultat je ciklusa radionica Festivalska smišljaonica koje su se provele u suradnji s Vijećem mladih Benčić u sklopu projekta “Žiroskop – civilno-javno partnerstvo u upravljanju prostorima kulture u Rijeci”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Organizacija aktivnosti je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj komunikacije isključiva je odgovornost Udruge Prostor Plus.

Udruga Prostor Plus korisnica je institucionalne Zaklade Kultura nova.
Vijeće mladih Benčić je program financiran od strane kanadske fondacije Musagetes.
Prostorima Filodrammatice, Marganova i Palacha upravlja SU Molekula.