I dok logopedija još uvijek čeka vlastitu animiranu Netflix seriju, dani posvećeni njoj najbolji su način da je se sjetimo te joj posvetimo potrebnu pažnju. A kako drugačije nego kroz knjige; ovo je naših pet favorita.

Progovorimo lako – Pokaži mi kako! / Katarina Matijević

Priručnik autorice Matijević, mag. logopedije, bavi se poticanjem razvoja jezičnih i komunikacijskih vještina od najranije dobi. Sadrži 10 aktivnosti za rano poticanje razvoja jezika i govora i 18 govornih vježbi i igara za predškolce, uz pregled rezultata dosad provedenih istraživanja na ovu temu. Na kraju knjige autorica donosi smjernice za (samo)provjeru razvoja jezika i govora djece od prve do pete godine djetetova života i opisuje kada treba tražiti pomoć logopeda te kako pripremiti dijete za rad s logopedom. Ovaj priručnik objedinjuje odgovore na mnoga pitanja u vezi s razvojem govora i jezika u djece te je primarno usmjeren na odgojitelje i roditelje, ali i sve ostale koji se bave djecom i prate njihov razvoj.

Kako D postaje R : logopedski priručnik / Ana Zorić, Katarina Pavičić Dokoza

Priručnik s terapijskim postupcima koji se koriste pri korekciji glasa “r”. Sadrži detaljne upute i vježbe a namijenjen je uglavnom logopedima ali i svima koji bez obzira na dob imaju problema u pravilnom izgovoru glasa “r”. Koristan je i roditeljima čija djeca pohađaju vježbe. Prvi, teorijski dio knjige, sadrži opis akustičkih osobina glasa “r”, vrijeme usvajanja te patologiju izgovora. U drugom dijelu su opširnije navedeni terapijski postupci za pojedine faze korekcije, a u trećem su prikazane vježbe za jačanje muskulature artikulatora. U ovom dijelu su navedeni i opisi terapijskih primjera iz prakse.

200 logopedskih igara : zabavne igre i aktivnosti za razvoj govora / priredila Ilona Posokhova ; ilustrirao Aleksej Bannih

Zbirka logopedskih igara za poticanje govorno-jezičnoga razvoja namijenjena je djeci u dobi od tri do pet godina.

Sadrži igre i aktivnosti koje služe proširivanju vokabulara, vježbanju pravilnog izgovora glasova i razvijanju smislenog govornog izražavanja, slušne pažnje i fonološke svjesnosti. Ove jednostavne igre mogu roditelji i dijete igrati u paru, a odgajatelji i učitelji mogu ih prilagoditi za grupni rad u vrtiću ili razredu. Knjiga je prošireno izdanje priručnika ranije tiskanog pod nazivom “145 logopedskih igara”.

Velika knjiga aktivnosti i vježbi za razvoj govora / Tatjana Tkačenko ; [prijevod Ilona Posokhova]

Autorica, logopedica, u knjizi predstavlja 140 aktivnosti i vježbi u obliku igre koje predstavljaju originalnu autorsku metodu razvoja logički povezanog govora u djece od 3 do 7 godina. Cilj je poučiti djecu jasnom izlaganju vlastitih misli i slikovitom i suvislom pripovijedanju i to ne samo prepričavanju gotovih uzoraka priče nego i samostalnom smišljanju raznovrsnih priča. Osim na razvoj govora, ovim vježbama se utječe i na razvoj logičkog mišljenja, imaginacije, pažnje, pamćenja, spoznajnih aktivnosti i kreativnih sposobnosti. Vježbe su podijeljene u 10 cjelina od kojih je svaka podijeljena na tri stupnja složenosti. Cjeline se odnose na pričanje priča prema promatranim radnjama, slikama, odslušanom tekstu, sjećanju, simbolima, shemama, stvarnim predmetima i zadanim ključnim riječima. U radu s djecom poželjno je proći sve blokove vježbi bez preskakanja i promjene redoslijeda.

Razvoj govora i prevencija govornih poremećaja u djece : priručnik za roditelje / Ilona Posokhova ; [ilustracije Zoja Kružkova]

Koristan priručnik za roditelje koji žele saznati više o razvoju govora i prevenciji govornih poremećaja kod djece. Knjiga je podijeljena na tri osnovna dijela. U prvom dijelu opisan je najvažniji period u razvoju govora djeteta – od prve do sedme godine. Drugi dio opisuje moguće poremećaje, njihove simptome, sprječavanje i otklanjanje poremećaja. Treći dio predstavlja niz igara i vježbi koje potiču govorno-jezični razvoj djeteta.

*tekstovi su preuzeti iz kataloga te od izdavača