Logopedski naslovi: kroz razvoj govora do granica svijeta

Odrasli

Gradska knjižnica Rijeka nudi niz dobrih knjiga koje govore o razvoju govora, a posebno korisnima smatramo one koje donose raznolike zanimljive i dobro opisane aktivnosti za rano poticanje razvoja jezičnih i komunikacijskih vještina. Jer na taj su način roditelji izravno uključeni u razvoj govora svoga djeteta, vođeni sigurnom rukom logopeda – autora. 

Uz Europski dan logopedije, 6. ožujka predstavljamo vam i preporučujemo neke izvrsne logopedske pručnike koje ćete moći pronaći i na policama Dječje kuće.

autorice programa Olga Ivanovsky i Lilija Gadasin; obradila i prilagodila [i prevela] Ilona Posokhova: Vesela škola s logopedom: program poticanja govorno-jezičnog razvoja u djece starije predškolske i mlađe školske dobi

Autorice ovog priručnika, logopedi, analizirale su rezultate logopedskog i psihološkog ispitivanja djece pri upisu u školu. Prilikom ispitivanja izdvojila su se djeca koja spadaju u tzv. skupinu “rizika”.

Toj djeci potrebno je razvijati fonematski sluh, ispravljati govor te razvijati jezik i govor u cjelini. Program koji je predstavljen u ovoj knjizi probiran je na tečajevima pripreme djece za školu u privatnim logopedskim kabinetima i dobio je pozitivnu ocjenu roditelja, a sastoji se od vježbi za razvoj vizualno-prostorne percepcije, motorike prstiju, artikulacijske motorike, fonematskog sluha, jezične analize i sinteze te leksičko-gramatičkog aspekta jezika.

Ilona Posokhova: Razvoj govora i prevencija govornih poremećaja u djece: priručnik za roditelje

Koristan priručnik za roditelje koji žele saznati više o razvoju govora i prevenciji govornih poremećaja kod djece. Knjiga je podijeljena na tri osnovna dijela.

U prvom dijelu opisan je najvažniji period u razvoju govora djeteta – od prve do sedme godine. Drugi dio opisuje moguće poremećaje, njihove simptome, sprječavanje i otklanjanje poremećaja. Treći dio predstavlja niz igara i vježbi koje potiču govorno-jezični razvoj djeteta.

Olga Sizova: Šest koraka u razvoju govora: program rada na razvoju govora i psihičkih funkcija uz pomoć logopdskih bajki

Knjiga je namijenjena roditeljima, logopedima i ostalima koji rade s djecom, a sadrži šest bajki (prilagođena verzija poznatih narodnih bajki) koje su podloga za daljnje aktivnosti pomoću kojih dijete razvija govorne i jezične sposobnosti, vještinu čitanja, finu motoriku prstiju i ruke, pamćenje te ostale vještine koje će mu pomoći u pripremi za školu.

Tako uz svaku bajku nalazimo nekoliko djeci zanimljivih zadataka koji se mogu svladavati u tri ili četiri sata/susreta s odgojiteljem. Drugi dio knjige sadrži ilustracije na tvrđem papiru od kojih se neke mogu izrezati pa tako postaju figurice koje se također uključuju u aktivnosti nakon čitanja bajke. Uz knjigu se nalazi i CD s bojankom, lutkama, radnim listovima i bajkama.

Katarina Matijević: Progovorimo lako – Pokaži mi kako!

Priručnik autorice Matijević, mag. logopedije, bavi se poticanjem razvoja jezičnih i komunikacijskih vještina od najranije dobi. Sadrži 10 aktivnosti za rano poticanje razvoja jezika i govora i 18 govornih vježbi i igara za predškolce, uz pregled rezultata dosad provedenih istraživanja na ovu temu.

Na kraju knjige autorica donosi smjernice za (samo)provjeru razvoja jezika i govora djece od prve do pete godine djetetova života i opisuje kada treba tražiti pomoć logopeda te kako pripremiti dijete za rad s logopedom. Ovaj priručnik objedinjuje odgovore na mnoga pitanja u vezi s razvojem govora i jezika u djece te je primarno usmjeren na odgojitelje i roditelje, ali i sve ostale koji se bave djecom i prate njihov razvoj.

Dragan Lisica: Put do dječjeg srca : priručnik za logopede, stručne suradnike i odgojitelje uz slikovnicu Dicka Brune “Pričaj”

U priručniku se prikazuju mogućnosti primjene slikovnice “Pričaj” u dijagnostičko – logopedskom terapijskom postupku. Iznoseći sve važnije pokazatelje o korisnosti ove slikovnice u radu s djecom s jezično – govornim poteškoćama i prikazujući načine logopedskog rada sa slikovnicom, autor nudi originalan metodički model, provjeren u vlastitoj dugogodišnjoj logopedskoj praksi.

Ana Zorić, Katarina Pavičić Dokoza: Kako D postaje R : logopedski priručnik

Priručnik s terapijskim postupcima koji se koriste pri korekciji glasa “r”. Sadrži detaljne upute i vježbe a namijenjen je uglavnom logopedima ali i svima koji bez obzira na dob imaju problema u pravilnom izgovoru glasa “r”. Koristan je i roditeljima čija djeca pohađaju vježbe.

Prvi, teorijski dio knjige, sadrži opis akustičkih osobina glasa “r”, vrijeme usvajanja te patologiju izgovora. U drugom dijelu su opširnije navedeni terapijski postupci za pojedine faze korekcije, a u trećem su prikazane vježbe za jačanje muskulature artikulatora. U ovom dijelu su navedeni i opisi terapijskih primjera iz prakse.

Vladimira Velički, Ivanka Katarinčić: Stihovi u pokretu : malešnice i igre prstima kao poticaj za govor

Zbirka malešnica i igara prstima. U prvom dijelu knjige su razmatranja o razvoju i poticanju govora, međuovisnosti govora i motorike, malešnicama u dječjoj književnosti te funkciji malešnica i igara prstima u razvoju djeteta.

Drugi dio knjige sadrži metodičke napomene i pedesetak malešnica i igara prstima koji potječu iz hrvatske usmene narodne tradicije i prakse dječjih vrtića. Snimka njihovog izvođenja s djecom nalazi se na pratećem CD-u. Namijenjeno radu s djecom predškolske i mlađe školske dobi.

Renata Rade: Poticanje ranog govorno-jezičnog razvoja: namijenjeno roditeljima djece usporena govorno-jezičnog razvoja

Priručnik za roditelje djece s usporenim govorno-jezičnim razvojem u kojem se daju savjeti što i kako činiti s djecom da se na pravilan način potakne razvoj govora.

Knjiga sadrži obilje konkretnih postupaka i igara uz savjete o njihovom provođenju. Pisana jednostavnim jezikom, knjiga se koristi uz savjete logopeda jer ne može zamijeniti govornu terapiju ali daje putokaz roditeljima kako se baviti djetetom da se postignu što bolji rezultati.

Kenn Apel, Julie J. Masterson: Jezik i govor od rođenja do šeste godine : od glasanja i prvih riječi do početne pismenosti – potpuni vodič za roditelje i odgajatelje

Prvih šest godina djetetovog života presudne su za razvoj govora i jezika, a roditelji su svojoj djeci primarni jezični uzor. Poznati logopedi, edukatori i stručnjaci za dječji jezik, u ovom jednostavno pisanom priručniku objašnjavaju važne korake i upute za razvoj dječjeg govora od rođenja do šeste godine.

Guria Osmanova: 150 igara prstićima za razvoj fine motorike i govora : s pjesmicama na sve dječje teme

Autorica, po zanimanju logoped-savjetnik, u ovoj je u ovoj knjizi objedinila pregršt igara, ritmičnih pjesmica i zagonetki koje se mogu izvoditi uz pokrete ruku i prstića te tako postaju ne samo zabavna aktivnost za mlađu i stariju djecu nego i terapeutska pomoć u razvoju govora, logičkog mišljenja, pažnje te fine motorike. Ovaj priručnik namijenjen je logopedima, odgojiteljima, učiteljima, ali će biti neiscrpan izvor ideja i roditeljima.

pripremila Ilona Posokhova: Izgovor: kako ga poboljšati : rad na razvijanju pravilnog izgovora glasova u djece

Ovaj je priručnik namijenjen i roditeljima i logopedima, a može koristiti i odgajateljima. Bavi se pitanjem ispravnosti i korekcije izgovora kod djece i zapravo je potpuno prerađena i znatno proširena verzija priručnika “Dislalija – upute za sustavnu terapiju”. Priručnik sadrži četiri poglavlja: Ispitivanje djetetova govora; Osnovna načela rada na korekciji izgovora djece; Rad u pripremnoj fazi: fonemska percepcija i artikulacijska motorika i Poremećaji izgovora glasova i njihova ukljanjanja. Sadrži i pet dodatka: Razvijanje fine motorike radi poboljšanja izgovora; Slikovni materijal za ispitivanje izgovora u djece; rad s roditeljima na prevenciji poremećaja u izgovoru, Dijagnostički list i Sonde za korekciju izgovora u radu logopeda.

Renata Rade: Mala djeca s komunikacijskim teškoćama

Sve češće se susrećemo s malom djecom koja kasne u jezično-govornom razvoju, koja imaju poteškoća u socijalnoj komunikaciji, te imaju poteškoća u doživljavanju svijeta oko sebe. Udubljena u neki svoj svijet takva djeca zahtijevaju drugačiji pristup poticanja govornog razvoja. Govorno motoričke aktivosti, igre i vježbe iz ovog priručnika prikladne su za djecu do tri godine kod poremećaja iz spektra autizma, komunikacijski poteškoća i motoričkih aktivnosti.

Tatjana Tkačenko: Velika knjiga aktivnosti i vježbi za razvoj govora

Autorica, logopedica, u knjizi predstavlja 140 aktivnosti i vježbi u obliku igre koje predstavljaju originalnu autorsku metodu razvoja logički povezanog govora u djece od 3 do 7 godina. Cilj je poučiti djecu jasnom izlaganju vlastitih misli i slikovitom i suvislom pripovijedanju i to ne samo prepričavanju gotovih uzoraka priče nego i samostalnom smišljanju raznovrsnih priča. Osim na razvoj govora, ovim vježbama se utječe i na razvoj logičkog mišljenja, imaginacije, pažnje, pamćenja, spoznajnih aktivnosti i kreativnih sposobnosti. Vježbe su podijeljene u 10 cjelina od kojih je svaka podijeljena na tri stupnja složenosti. Cjeline se odnose na pričanje priča prema promatranim radnjama, slikama, odslušanom tekstu, sjećanju, simbolima, shemama, stvarnim predmetima i zadanim ključnim riječima. U radu s djecom poželjno je proći sve blokove vježbi bez preskakanja i promjene redoslijeda.

Marta Galewska-Kustra: Vježbamo izgovor s muhom Fefe : ili logopedske vježbe za djecu

Na kraju ovog izbora logopedskih priručnika posebno izdvajamo logopedsku slikovnicu namijenjenu zajedničkom čitanju djeteta i roditelja, uz zajedničke i vođene vježbe i simpatičnu priču o muhi Fefe koja postaje djetetu blizak i prijateljski lik.

Logopedska slikovnica kroz svakodnevne zgode simpatične muhe potiče razvoj dječjeg govora i izgovora tako da ih se usmjerava na usvajanje artikulacijske gimnastike. Njome se želi postići adekvatna pokretljivost govornih organa (usne, jezik, meko nepce i donja čeljust) kod djece predškolske dobi (4-7 godina), budući da su poteškoće izgovora najčešće vezane uz njihovu nedovoljnu spretnost.

Čitanje slikovnice zamišljeno je kao zajednička aktivnost djece i roditelja, pa se u zasebnim balončićima nalaze zadaci za djecu, te bilješke za roditelje koje definiraju cilj vježbe i savjete kako pomoći djetetu u provedbi. Autorica je docentica na Akademiji specijalne pedagogije u Varšavi, te voditeljica logopedskog kabineta.

Maja Kelić: Ovladavanje čitanjem : priručnik za logopede, učitelje i roditelje

Priručnik je namijenjen logopedima, učiteljima i roditeljima za rad s djecom u dobi od 8 do 11 godina u cilju unapređenja njihove vještine čitanja. Podijeljen je u dvije cjeline. U prvom dijelu opisuju se razvoj čitanja, utjecaj pojedinih jezičnih sastavnica na vještinu čitanja, poremećaji čitanja i ciljevi zadataka odnosno vježbi koji se nalaze u ovom priručniku.

U drugom dijelu priručnika nalaze se priče za djecu popraćene zadacima odnosno vježbama za razvijanje brzine čitanja, točnosti i razumijevanja pročitanoga te jezičnih vještina uključenih u razvoj čitanja. Ovi zadaci mogu poslužiti kao ogledni primjeri za rad na nekim drugim tekstovima.