Riječki gradski dječji vrtići objavili su natječaje za upis novih korisnika za pedagošku 2020./2021. godinu, a sam postupak upisa odvijat će se od 15. do 19. lipnja.

Zbog protuepidemijskih mjera, postupak upisa u dječje vrtiće odvija se u nešto kasnijem terminu nego što je to bilo uobičajeno proteklih godina.

Prijava za upis djece u dječje vrtiće Rijeka, Sušak i More može se podnijeti osobno ili putem e-obrasca kojeg će roditelji moći ispuniti putem Informacijskog servisa Grada Rijeke. Prijave za upis djece, budućih korisnika, podnose se od 15. do 19. lipnja 2020. godine, svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 18,00 sati.

Roditelji se mole da u najvećoj mogućoj mjeri koriste mogućnost predaje prijave putem Informacijskog servisa Grada Rijeke. Ukoliko se roditelji ipak odluče za osobni dolazak, mole se da podnesu prijavu s potpunom dokumentacijom što podrazumijeva izlistane i ispunjene obrasce i dokaze o činjenicama za ostvarivanje prednosti pri upisu. U prostorima vrtića do daljnjeg nije dopušteno zadržavanje.

U jaslički program može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine navrši jednu godinu. Vrtićki program može polaziti dijete koje do kraja kolovoza navrši tri godine.

Obrazac, prijave i potvrde prebivališta roditelji mogu preuzeti na mrežnim stranicama dječjih vrtića Rijeka, Sušak i More.

Roditelji imaju mogućnost podnijeti prijavu za upis djeteta u sva tri vrtića čiji je osnivač Grad Rijeka, Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More.

Povjerenstvo za provedbu upisa odlučuje o prijavama za upis na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića.

Red prvenstva pri upisu određen je odlukama o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Rijeka, Sušak i More, a razrađen metodom bodovanja u Pravilniku o upisu djece.

Privremeni rezultati prijava za upis objavit će se na oglasnim pločama svih podcentara predškolskog odgoja 7. srpnja, dok će konačni rezultati prijava upisa biti objavljeni u svim podcentrima predškolskog odgoja 20. srpnja 2020.

Natječaji za upis