U ovim nezgodnim trenucima nitko nije lišen nemira svijeta koji nas okružuje. Posebne vježbe mogu pomoći i najmanjima.

Maja Obućina, naša vrijedna suradanica i pedagoginja iz Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin Erasmus+ projekta „Iznutra prema van krenimo svi!“ sudjelovala je na edukaciji o primjeni mindfulnessa (usredotočene svjesnosti), na osobnoj razini i u radu s djecom.

U sklopu diseminacijskih aktivnosti izradila je brošuru s jednostavnim mindfulness vježbama i igrama za predškolsku djecu, a koju se može preuzeti na stranicama vrtića ovdje.

Mindfulness vježbe za djecu